بایگانی برچسب‌ها: آبی قلم چی

کتاب های قلم چی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی یکی از قدیمی ترین انتشاراتی های کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی به حساب می آید. کتاب های قلم چی از همان سال های ابتدایی کنکور سراسری همیشه مورد استفاده داوطلب های کنکور و دانش آموزان بوده است. به گونه ای که می توان گفت دو نسل از دانش […]
lightbox