بایگانی برچسب‌ها: آرایه‌های ادبی نشر دریافت

نقد و بررسی کتاب آرایه‌های ادبی نشر دریافت

همان‌طور که می‌دانید، تمامی دروس عمومی موجود در کنکور همگی به یک اندازه مهم هستند. اولین درس دفترچه‌ی عمومی کنکور ادبیات فارسی است. هر ساله حدوداً 4 سؤال از 25 سؤال مربوط به درس ادبیات فارسی به طور مستقیم مربوط به موضوع آرایه‌های ادبی است. همچنین تسلط بالا بر آرایه‌های ادبی می‌تواند به طور غیر […]
lightbox