بایگانی برچسب‌ها: امید صباغ‌نو

خود/زنی یا ازدواج با خویشتن

کتاب خود/زنی مجموعه‌ی اشعار امید صباغ‌نو، شاعر تبریزی است. این مجموعه 46 اثر موزون را شامل می‌شود که مضمون اصلی بیشتر آن‌ها تنهایی است. البته صباغ‌نو پیش از اینکه این مضامین را در بطن آثار لمس کنیم از شروع به دست گرفتن کتاب، اهدافش را در ناخودآگاه ما می‌کارد. برای مثال اسم کتاب به نوعی […]
lightbox