بایگانی برچسب‌ها: داش آکل

دقیقاً کدام داش آکل؟!

هر سیاه و سفیدی فیلمفارسی نیست! چه مخاطب جدی «فیلمفارسی‌» باشیم چه نباشیم، می‌دانیم اکثر فیلم‌هایی که در این رده قرار می‌گیرند، در چه ویژگی‌هایی مشترک‌اند. عناصری مثل تقابل قهرمان و ضدقهرمان، حکم‌فرما بودن جوّ مردانه‌، خیر و شر مطلق بودن شخصیت‌ها، مسائل ناموسی، رقص و آوازهای بی‌ربط به منطق روایی و عشق‌های غیرواقعی، بخش‌های […]
lightbox