بایگانی برچسب‌ها: در ستایش عشق

معرفی آثار فلسفی از نویسندگان جهان

خواندن کتاب فلسفی در نگاه اول شاید سخت و وهم برانگیز باشد. رفتن سمت چنین کتاب هایی شاید یک حس مسئولیت در فرد خواننده ایجاد کند. چرا که باید خود را در قبال فهم مطالب و تطبیق و کاربرد آن در زندگی روزمره موظف بداند. از این رو انتخاب قلم فلاسفه و موضوعی که آنان […]
lightbox