بایگانی برچسب‌ها: دیزاین یک شغل است

سه نکته از کتاب «دیزاین یک شغل است»

همیشه شنیده‌ایم که فرم یا همان ساختار، به خودی خود هیچ اصالتی ندارد؛ اما همین ساختار اگر در راستای محتوا قرار بگیرد، اتفاقا باعث نتیجه‌ای چندین برابر بهتر خواهد شد. هم‌سو با این نکته، مدت‌هاست که در فضای ادبیات و هنر، عبارتی به نام «تعامل فرم و محتوا» را می‌بینیم و می‌شنویم؛ عبارتی که به […]
lightbox