بایگانی برچسب‌ها: زنان فنیقی

مروری بر سه نمایشنامه‌ی برتر اوریپید

اساطیر برای ما زیباترین داستان‌ها را از چندین هزار سال پیش تا امروز حفظ کرده‌اند. قصه‌ها و شخصیت‌ها افسانه‌ای نویسنده ندارند. شخصیت‌های قهرمانان و خدایان این داستان‌ها در طول زمان در فرهنگ عمومی رسوب کرده‌اند و به بخشی از تفکر و ذهنیت و هویت مردم تبدیل شده‌اند. تمدن‌های باستانی مثل سومر و بابل به 3000 […]
lightbox