بایگانی برچسب‌ها: سری کتاب‌های emrican english file

نقد و بررسی مجموعه کتاب «American English File»

کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی، نقش محوری و مهمی در موفقیت زبان‌آموزان در فرایند یادگیری زبان ایفا می‌کنند؛ و همواره معلمان، تهیه‌کنندگان برنامه درسی و بسیاری از نظریه‌پردازان، پزشکان، روانشناسان زبان و بسیاری از افرادی که با فرایند آموزش زبان خارجی سر و کار دارند، به دنبال بهترین روش‌های آموزش زبان انگلیسی هستند، زیرا این کار […]
lightbox