بایگانی برچسب‌ها: سوسیالیسم

تعاریفی در باب آرمان‌شهر و پادآرمان‌شهر

تا به حال واژه‌های آرمان‌شهر و پادآرمان‌شهر را شنیده‌اید؟ احتمالا بله! علی‌الخصوص اگر در حوزه‌ی جامعه‌شناسی، علمی تخیلی و یا هرگونه از آثار اجتماعی، چه داستانی و چه تحلیلی سرک کشیده باشید. این دو مفهوم، بسیار درهم‌تنیده و غیر قابل تفکیک‌اند و علاوه بر این‌که بدون هم‌دیگر تعریف‌پذیر نیستند، خیلی هم متناقض‌نما و غیرواقعی به […]
lightbox