بایگانی برچسب‌ها: عبدالحسین زرین‌کوب

دو دهه سکوت برای دو قرن سکوت

گاهی یک کتاب، با توجه به وضعیت سیاسی اجتماعی دوران، نقشی فراتر از محدوده‌ی خود را ایفا می‌کند و به مرور تبدیل به بخشی از هویت فرهنگ ملت خود می‌شود. «دو قرن سکوت» کتاب دکتر عبدالحسین زرین‌کوب چنین اثری را به خود گرفته و شاید نیاز باشد که هر ایرانی ملی‌گرایی، حتی اگر به خواندن […]
lightbox