بایگانی برچسب‌ها: علی همتیان

«ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده‌اند!»

چارلز بوکوفسکی و غرولند‌هایش نویسنده‌ها درد هم را بهتر می‌فهمند. البته اگر چارلز بوکوفسکی هنوز زنده بود و این جمله را می‌خواند، مشتی ناسزا بارم می‌کرد. او در نویسندگی، چیزهایی چشیده و تجربه کرده که باعث شده حتی شکسپیر یا تولستوی را نیز قبول نداشته باشد. دلایل خاص خودش را نیز دارد. او این دلایل […]
lightbox