بایگانی برچسب‌ها: فیزیک کوانتوم

طرح بزرگ؛ مخلوقی بدون خالق؟!

اگر ده به توان پانصد گزینه برای انتخاب جهان خود در اختیار شما قرار دهند، آیا انتخاب شما، همین حیات کنونی در قالب «انسان ساکن بر سیاره‌ی زمین» خواهد بود؟ البته با این پیش‌فرض که انسان دارای اختیار است. آیا ما  مخلوقی تصادفی و منتج از قوانینی منظم هستیم یا بخشی کوچک از برنامه‌ی طراحی بزرگ؟! […]
lightbox