بایگانی برچسب‌ها: مبحثی

نقد و بررسی کتاب قرابت معنایی جامع الگو

درس ادبیات فارسی با ضریب 4 در کنکورسراسری مهم‌ترین درس در میان دروس عمومی و یکی از دروس سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود. اهمیت درس ادبیات فارسی تنها به ضریب بالای آن محدود نمی‌شود و بلکه از این نظر که اولین درسی است که داوطلبان کنکور سراسری به آن پاسخ می‌دهند بسیار حائز اهمیت است. درواقع […]
lightbox