بایگانی برچسب‌ها: محمدابراهیم فتاحی

مروری بر کتاب «تاریخ مدرن ایران» اثر «یرواند آبراهامیان»

پیش از این در مطلبی به بررسی کتاب «کودتا» اثر «یرواند آبراهامیان» تاریخ‌نگار برجسته پرداختیم. با علم بر شیوه‌ی روایت آبراهامیان در تاریخ‌نویسی و گرایش سیاسی چپ‌گرایانه‌ی او که بی شک در زاویه دید او به تاریخ موثر است به سراغ کتاب «تاریخ مدرن ایران» رفتیم که مروری بر بر تاریخ دویست سال اخیر ایران […]
lightbox