بایگانی برچسب‌ها: محمد چرمشیر

مروری بر آثار محمد چرمشیر

سی سال فعالیت در حوزه‌ی ادبیات و تئاتر، تالیف بیش از صد نمایشنامه، انتشار پنجاه و چهار نمایشنامه و ترجمه یا اقتباس‌های فراوان از داستان‌ها و نمایشنامه‌های مطرح غربی، این تنها بخشی روشده از کارنامه‌ی هنری مردی، تنها با شصت و یک سال سن است که می‌تواند تا سال‌های سال هم آن را پربارتر ببینیم؛ […]
lightbox