بایگانی برچسب‌ها: ناصر زرافشان

مروری بر کتاب «کودتا» اثر «یرواند آبراهامیان»

چه معجون عجیبی!چاه‌های نفت در کنار حجره‌هاست و در حجره‌ها جوانان نشسته‌اند!آه، چه نفتی‌! شیر ظلمت است این نفت!و نفتکش‌ها در سکوت پر می‌شوندو جوانان در سکوت پیر می‌شوند رضا براهنی 28مرداد، 30 تیر، 29 اسفند روزهای مهمی را در تقویم ما شامل می‌شوند که از قضا در تاریخ ما نیز پرده از دقایق مهم […]
lightbox