بایگانی برچسب‌ها: هرابال

تنهایی پر هیاهو، شاعرانه‌ای انتزاعی

«تنهایی پر هیاهو» عاشقانه‌ا‌ی است در باب کتاب و سرنوشت هراسناک آن در حکومت‌های استبدادی کمونیستی. رمانی کوتاه با بن‌مایه‌ای اگزیستانسیالیستی که روایتگر زندگی بشری و پوچی همراهش است. «تنهایی پر هیاهو» تصویرگر تنهایی انسان در عصر مدرنیته، فوران کارخانه‌ها و دستگاه‌هاست. اثری است که علی‌رغم نبود انسجام داستانی از اتحاد محتوایی جا نمانده و […]
lightbox