بایگانی برچسب‌ها: ژان تولی

مروری بر کتاب «آدم‌خواران» اثر «ژان تولی»

توجه: این متن در نقاطی ممکن است داستان کتاب را فاش کند. بسیاری از نویسندگان برای خلق آثار خود به سراغ وقایع سیاسی، اجتماعی، تاریخی‌‌ می‌روند که در واقعیت رخ داده است. آن‌ها خمیرمایه و پی‌رنگ کار خود را از این وقایع گرفته و با قریحه و استعداد خود، آن را در جهت دست یافتن […]
lightbox