بایگانی برچسب‌ها: کابوس‌های فرامدرن

معرفی مجموعه داستان کابوس‌های فرامدرن

19 برش مختلف از زندگی در این یادداشت می‌خواهم یک مجموعه‌داستان مهجور و کمتر شناخته‌شده از «رضا کاظمی» را معرفی کنم و بگویم که چرا خواندن یا نخواندن آن را پیشنهاد می‌کنم. البته که من معمولاً هیچ کتابی را مشخصاً برای نخواندن پیشنهاد نمی‌کنم، چرا که فکر می‌کنم «خوب» و «بد» تو کمیت هستند که […]
lightbox