بایگانی برچسب‌ها: کمونیسم

نگاهی به کتاب «مانیفست کمونیست» اثر «کارل مارکس و فردریک انگلس»

مبارزه در راهِ به دست آوردن ِآزادی‌های سیاسی- اجتماعی از مبارزات اقتصادی و سایر اشکال مبارزه جدا نیست، بلکه اگر به شکل ریشه‌ای به انواع مشکلات و معضلات جاری در جامعه بیاندیشیم راه‌حل از بین بردن تمام استثمارها، ستمگری‌ها و بهره‌کشی‌ها در فهم علم «اقتصاد سیاسی» یا آن‌چه مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست آن […]
lightbox