قوانین و مقررات

کتابچی متعهد می شود تا ۲۴ ساعت پس از تحویل کالا، در صورت وجود هرگونه نقص، بصورت رایگان نسبت به تعویض کالای معیوب اقدام نماید.
همچنین مشتریان محترم می توانند با پرداخت هزینه ی ارسال محصول، نسبت به عودت کالا تا 7 روز اقدام نمایند.