مدارس

کتابچی برای سفارش مدارس، شرایط ویژه ای در نظر دارد.
مدارس برای اطلاع از تخفیف ها و شرایط سفارش‌ها، می توانند با پشتیبانی کتابچی تماس حاصل و برای ثبت سفارش‌ها خود اقدام نمایند.