بایگانی برچسب‌ها: آدام اسمیت و ثروت ملل

خلاصه کتاب آدام اسمیت و ثروت ملل

کتاب آدام اسمیت و ثروت ملل، اثری است که در گونه‌ی شرح و تحلیل قرار می‌گیرد. این کتاب را محمدعلی همایون کاتوزیان در سال ۱۳۸۱ نوشته است. نشر امیرکبیر انتشاراتی است که آدام اسمیت و ثروت ملل را به انتشار رسانده و تا به حال هفت بار تجدید چاپ نموده است. نسخه‌ی این نشر از […]
lightbox