بایگانی برچسب‌ها: آصف بیات

مروری بر کتاب «سیاست‌های خیابانی، جنبش تهی‌دستان در ایران»

تهی‌دستان شهری جزو گروه‌هایی از جامعه هستند که همواره از نگاه دیگر گروه‌ها و طبقات اجتماعی یا مورد ترحم و دلسوزی صِرف قرار می‌گیرند، و یا در جایی که منافع طبقات مرفه و دولت با منافع تهی‌دستان در تضاد قرار می‌گیرد به عنوان عناصری خطرناک و ناباب تلقی می‌شوند. علی‌رغم آنکه انقلاب 57 ایران به […]
lightbox