بایگانی برچسب‌ها: استفان کاوی

معرفی و بررسی کتاب هفت عادت مردمان موثر

زندگی شما نتیجه‌ی تصمیمات شماست، نه شرایطی که در آن قرار دارید. همه‌چیز در جهان از دوگانگی شکل می‌گیرد. خوب و بد، سیاه و سفید، روز و شب، کنش و واکنش. اما در میان این تضادها آیا ما می‌توانیم انتخاب درستی نیز داشته باشیم؟ کتاب «هفت عادت مردمان موثر» با دست گذاشتن روی موضوع پیشرفت، […]
lightbox