بایگانی برچسب‌ها: استیون هاوکینگ

کارزار خدا و خداوندگار؛ سیری در زندگی و آثار استیون هاوکینگ

یک سنگ‌ریزه به شما می‌دهند و ساختمانی که تنها از آن ساخته شده می‌خواهند، شاید حتی بدون حضور شما یا هر فرد و معمار دیگری. یا حتی شاید بدون همان سنگ‌ریزه! پروژه‌ی ناممکنی‌ست. مگر اینکه سنگ‌ریزه قابلیت تکثیر و البته تغییر در طی میلیون‌ها سال را داشته باشد. البته برخی نظریات علمی مدعی هستند که […]

تاریخچه‌ی زمان؛ رد پای خداوند در ۱۰۰ ثانیه

هنرمندانه‌ترین قاب از مرگ، آسمان پرستاره‌ی شب است. اگر که نگاهی دراماتیک به آن داشته باشیم؛ برخی از نقاط درخشانی که با دیدن آن‌ها سرشار از لذت می‌شوید ستاره‌هایی هستند که میلیون‌ها سال پیش مرده‌اند! در واقع نور آن‌ها میلیون‌ها سال پیش تابش شده و به دلیل فاصله‌ی زیاد اکنون به چشمان ما می‌رسد و […]

طرح بزرگ؛ مخلوقی بدون خالق؟!

اگر ده به توان پانصد گزینه برای انتخاب جهان خود در اختیار شما قرار دهند، آیا انتخاب شما، همین حیات کنونی در قالب «انسان ساکن بر سیاره‌ی زمین» خواهد بود؟ البته با این پیش‌فرض که انسان دارای اختیار است. آیا ما  مخلوقی تصادفی و منتج از قوانینی منظم هستیم یا بخشی کوچک از برنامه‌ی طراحی بزرگ؟! […]

جهان در پوست گردو؛ پلکانی به بهشت نظریه‌ها

فرض کنید، فرضی محال؛ سوار بر ماشینی هستید که با سرعت سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه بی‌وقفه حرکت می‌کند. پس از یک سال مسافت به اصطلاح یک “سال نوری” را پیموده‌اید. حال اگر 46 میلیارد سال بتوان به این سفر محال در یک راستا ادامه داد، شما بزرگیِ عالم قابل مشاهده را طی کرده‌اید. بله، […]
lightbox