بایگانی برچسب‌ها: اشراق در پاریس

معرفی رمان اشراق در پاریس از جک کرواک

هویت شما چه اهمیتی دارد؟ اینکه شما به کدام شهر یا روستا تعلق دارید چه ارزشی ایجاد می‌کند؟ طبقات مختلف اجتماعی برای چه چیزی ایجاد شده است؟ چرا هر کسی که در پایتخت به دنیا می‌آید، تصور می‌کند بهترین هویت و قومیت را دارد؟ چرا همان شخص نسبت به یک غربی احساس حقارت می‌کند؟ آیا […]
lightbox