بایگانی برچسب‌ها: امیر معزی

شباب و یار مساعد خوشست هر دو به هم-شعرروز از امیر معزی

شعری از امیر ابوعبدالله محمد بن عبدالملک مُعِزّی نیشابوری، شاعر دربار سلجوقی را خواهیم خواند. شاعری که پدرش، عبدالملک برهانی هم از شاعران دربار آلب‌ارسلان بود و خود در ابتدا با نام محمد معزی به شهرت رسید و سپس لقب امیر را دریافت کرد. بسیاری از شاعران اصطلاحا با معزی لج بودند و برای مثال، […]
lightbox