بایگانی برچسب‌ها: انتشارات نی

نوشیدن از «سرچشمه‌های دانایی و نادانی»

احتمالا اکثر ما تا واژه‌ی «رساله» را می‌شنویم، یاد جنبه‌ی فقهی این مفهوم می‌افتیم که به توضیح‌المسائل اعمال شرعی هر دینی مرتبط است؛ اما واژه یا بهتر بگوییم مفهوم رساله بسیار وسیع‌تر از این‌هاست و توضیح‌المسائل تنها یکی از جنبه‌های آن محسوب می‌شود. رساله به معنای نوشتاری هدفمند و علمی است که به طرزی روشمند […]
lightbox