بایگانی برچسب‌ها: انتشارات کارنامه

مروری کوتاه بر سفرنامه‌ی ابن بطوطه

بعضی از کتاب‌ها هستند که چندژانره نیستند و در یک قالب معین و خاص نوشته شده‌اند؛ اما همزمان می‌توانند اثرگذاری چند ژانر و محتوای مختلف را دربر داشته باشند و اتفاقا اگر آن محتواها، با یکدیگر در تعامل باشند و به همدیگر ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند، این تاثیر چندبرابر هم خواهد شد. […]
lightbox