بایگانی برچسب‌ها: انسان

خُرده‌دلیل‌هایی برای بی‌خردی انسان خردمند!

یکی از مشهورترین کتاب‌های چند سال اخیر، نه در ایران، که در جهان، همین «انسان خردمند»، نوشته‌ی یووال نوح هراری، نویسنده، روشن‌فکر و تاریخ‌دان اسرائیلی است. در حدی که حتی پس از توقیف شدن مجوز انتشارش، هم‌چنان خوب می‌فروشد و در هر سوراخ و سنبه‌ای نامش دیده می‌شود! تا جایی که بسیاری از مردمی که […]
lightbox