بایگانی برچسب‌ها: اوریپید

نقد و بررسی نمایش‌نامه‌ی زنان تروا

تراژدی از گذشته‌های دور با نمایش‌نامه پیوند خورده است. شاید هیچ قالب ادبی دیگری را نتوانیم پیدا کنیم که این‌طور با یک ژانر ادبی همراه بوده باشد؛ به اندازه‌ای که هرکدام از این دو در تعریف اصول و ایجاد تصویری کلی از دیگری، نقش به این پررنگی داشته‌اند. تراژدی یعنی غلو کردن و اغراق در […]

نقد و بررسی نمایش‌نامه‌ی زنان فنیقی

اساطیر یونان از دوره‌ی هومر یعنی هشت قرن پیش از میلاد مسیح به شکل نوشتاری درآمدند. تا پیش از این زمان داستان‌های خدایان و تایتان‌ها و قهرمان‌ها، سینه‌به‌سینه منتقل می‌شد. آثار هومر بود که وجهه‌ای انسانی و زمینی به این شخصیت‌‌های فلسفی داد و جاودانگی آن‌ها را تضمین کرد. در یونان باستان شاخه‌های مختلفی از […]
lightbox