بایگانی برچسب‌ها: ایران، جامعه کوتاه مدت

ایران، جامعه‌ی کوتاه‌مدت و سه مقاله دیگر

ایران، جامعه‌ی کوتاه مدت، مجموعه‌ای از چهار مقاله است به زبان انگلیسی که دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، فعال علوم سیاسی، تاریخ‌نگار و از مطرح‌ترین چهره‌های آکادمیک ایرانی شاغل در خارج از کشور به رشته تحریر درآورده است که به کوشش عبدالله کوثری این مقالات ترجمه شد و در پوششی یکپارچه در قالب کتاب در اختیار […]
lightbox