بایگانی برچسب‌ها: بانکدار آنارشیست

بانکدار آنارشیست، تضادی اجباری به سوی جهانی آرمانی

فرناندو پسوآ را نمی‌شناختم و کتابی از او نخوانده‌ بودم. به عادت هر باره‌ای که به کتاب فروشی‌ها سر می‌زنم سعی می‌کنم نگاهی به قفسه‌های مملو از کتاب بیاندازم و کتابی کوچک و جمع و جور از کسانی که نخوانده‌ام انتخاب کنم. دفعات گذشته این شگردم جواب داده بود و نتیجه‌ی آن آشنایی با هرمان […]
lightbox