بایگانی برچسب‌ها: بهروز حسنی

«خودآموز فلسفه»؛ فلسفه‌ی خودآموزی

در جامعه‌ی جهانی امروز کتاب‌خوانی جایگاه ویژه‌ای دارد و روزانه در هر جامعه‌ای سعی می‌شود که این جایگاه گستره و استحکام بیشتری بگیرد. از کتاب‌های آکادمیک دانشگاهی و تخصصی گرفته، تا آثاری که بر پایه‌ی تجربه‌گرایی نوشته شده و بین فضاهای فلسفی و ادبی گام برمی‌دارد، در هر سطح و زبان و فرهنگی فراوان است. […]
lightbox