بایگانی برچسب‌ها: تیمور کوران

معرفی کتاب «حقایق نهان، دروغ‌های عیان؛ پیامدهای اجتماعی تحریف ترجیح»

بسیاری از مردم، از هیچ چیزی بیشتر از این نمی‌ترسند که موضعی را اتخاذ کنند که به وضوح و با صراحت، نسبت به عقیده‌ی غالب مردم مشخص و برجسته باشد. گرایش بیشتر افراد این است که دیدگاهی را اتخاذ کنیم که آنقدر مبهم باشد که همه چیز را شامل شده و آنقدر محبوب باشد که […]
lightbox