بایگانی برچسب‌ها: جویا مجد

ریاضی کامل نهم انتشارات جویا مجد

یکی از نشرهایی که در چاپ کتاب‌های ریاضی مقطع متوسطه اول بسیار موفق عمل کرده، انتشارات جویا مجد است. این انتشارات سری کتاب‌های «کار، مدرسه، امتحانی و کامل» را برای درس ریاضی هر یک از پایه‌های هفتم تا نهم (و مقطع دهم هم به تازگی) را به چاپ رسانده است که هر کدام دارای ویژگی‌های […]

معرفی انواع کتاب های جویا مجد

یکی از معروف ترین کتاب های ریاضی در بین دانش آموزان هفتم، هشتم همچنین نهم در دوره های متوسطه اول، کتاب های جویا مجد است که توسط مربی با تجربه آقای کریم کرمی به تالیف رسیده است. این کتاب های آموزشی در چهار گروه کتاب کار، کتاب مدرسه و همچنین کتاب امتحانی و مجموعه کتاب […]
lightbox