بایگانی برچسب‌ها: در باب قرن بیستم

معرفی کتاب در باب قرن بیستم

اکثر منابعی که برای آشنایی با مکاتب مختلف در دست داریم، خیلی قابل اعتماد نیستند؛ زیرا معمولا به قلم خود پدیدآورندگانِ یک مکتب، شاگردان، تحصیل‌کردگان و یا هواخواهان آن نوشته می‌شوند و در فرآیندی یک‌سویه به دنبال تبلیغ مکتب دل‌خواه‌شان هستند. دیگر مضرّت این منابع -حتی با فرضِ اینکه خود نظریه‌پردازان منصف باشند-، این است […]
lightbox