بایگانی برچسب‌ها: رضا قاسمی

مروری بر رمان «همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها»

«همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها» حکایت آپارتمانی در فرانسه است که همراهِ ساکنانِ اغلب مهاجرش همچون کشتی بی‌لنگری در دل طوفان‌ها کج و راست می‌شود. ساکنان کشتی یا همان آپارتمان که هرکدام با درگیری‌هایی از نوع خود دست به گریبان هستند گرچه جدا از هم اما سرنوشتشان به شکل عجیبی به یکدیگر گره خورده است. در […]
lightbox