بایگانی برچسب‌ها: رودین

مقایسه تطبیقی داستان‌های «رودین» از تورگنیف و «دل تاریکی» کنراد

جنگ‌های صلیبی که دو قرن طول کشید، باعث شد که ادبیات غرب و شرق از هم الهامات زیادی بگیرند و فرهنگ ملت‌های مختلف باهم آشنا شوند. این آشنایی باعث شده که ما در نقاط مختلف دنیا دوره‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشابهی را مشاهده کنیم. برای مثال، مکتب «انسان‌گرایی» صرفا در انگلستان رخ نداده است […]
lightbox