بایگانی برچسب‌ها: زمستان

نقد فرمالیستی و تحلیلی کتاب زمستان از مهدی اخوان ثالث

نقدِ ادبی یا سخن‌سنجی، به طور کلی دانشی برای بررسی ویژگی‌ها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن‌ها بوده اما فرمالیسم یا صورت‌گرایی، بخشی از نقد ادبی است که عمده‌ی تمرکز خود را بر ساختار یک اثر می‌گذارد و روی حالت‌ها، گونه‌ها، گفتمان و شکل‌های یک داستان یا […]
lightbox