بایگانی برچسب‌ها: سعید هلیچی

تاریخ دلتنگی: گزیده اشعار محمود درویش

تاریخ دلسنگی! شاعر مقاومت، هنرمندی است که بین عشق و وطنش جدایی نمی‌اندازد. دلسنگی ظالمان را چه در زندگی شخصی و چه در مواجهه با ملتش می‌بیند و از دلتنگی‌ برای میهن آزاد مطلوبش می‌نویسد… ماجرا اما آن‌جایی دردناک‌تر می‌شود که «محمود درویش» به عنوان یک شاعر فلسطینی، معشوقه‌ای به نام ریتا داشته باشد که […]
lightbox