بایگانی برچسب‌ها: شرح ادبی

کاخ ابداع و قصر واژه‌ها

کاخ ابداع، کتابی از مرحوم علی دشتی، نویسنده‌ی معاصر ایران است. محتوای این کتاب را می‌توان در ژانر «شرح ادبی» جای داد. پرواضح است که این اثر تنه به تنه‌ی نقد می‌زند. اما هیچ‌گاه به یک نقد جامع نمی‌رسد. با این وجود اگر بدانیم که نقد در ایران پدیده‌ای نوظهور و البته نادر است قدر […]
lightbox