بایگانی برچسب‌ها: شیمبورسکا

معرفی کتاب «خاتمه ندارد» اثر ویسواوا شیمبورسکا

بین تمامی محصولات فرهنگی و آثار ادبی، شعر آخرین انتخاب برای برگردانی به زبانی ثانویه است. ما معمولا فیلم‌ها را به راحتی با زیرنویس ترجمه‌شده می‌بینیم، داستان‌های برگردانی شده را می‌خوانیم، نمایش‌نامه‌ها و حتی موسیقی‌های غیروطنی را با اغماض درک می‌کنیم؛ اما گویی که شعر، حکایت دیگری را دارد… فرمِ اصلیِ شعر، -البته شعرِ خوب- […]
lightbox