بایگانی برچسب‌ها: صادق چوبک

نقد و بررسی مجموعه داستان «انتری که لوطیش مرده بود»

فقیر، ثروتمند، انسان، خدا «انتری که لوطیش مرده بود» نام مجموعه‌ای داستانی از «صادق چوبک» است؛ نویسنده‌ی پیشگام در داستان‌نویسی فارسی که در دوران تجدّد ادبی راه «محمدعلی جمال‌زاده» را پیش گرفت و در کنار «صادق هدایت» و «بزرگ علوی» به یکی از برترین نویسندگان ادبیات داستانی تاریخ ایران تبدیل شد. این تجدّد در دنباله‌ی […]

مرگ لوطی به مخمل آزادی نداده بود-گفتاورد از کتاب انتری که لوطیش مرده بود

«انتری که لوطیش مرده بود» نام مجموعه‌ی داستان کوتاهی است که صادق چوبک در سال 1328 منتشر کرد. این نویسنده در کنار صادق هدایت، بزرگ علوی و محمدعلی جمال‌زاده به عنوان یکی از نویسندگان پیشتاز در عصر تجدد ادبی در داستان‌نویسی فارسی شناخته می‌شود. این کتاب شامل 4 داستان است و گفتاوردی که می‌خوانیم به […]
lightbox