بایگانی برچسب‌ها: عبدالله کوثری

مروری بر کتاب «مرگ در آند» اثر «ماریو وارگاس یوسا»

پرو سرزمینی است با طبیعتی شگرف و جادویی، لباس‌ها، فرهنگ و آداب و رسومی منحصر به خود. با کوه‌‌هایی قد برافراشته، سینه به سینه یکدیگر که در رمان «مرگ در آند» همواره قربانی می‌طلبند. ارواح سرگردان در کوه‌ها، آل‌ها و آپوها در حکم طبیعتِ انتقام‌گیرنده از انسان‌اند. افسانه‌ها و باورهایی که با خشم و خون […]
lightbox