بایگانی برچسب‌ها: فارسی هشتم مهر و ماه

معرفی بهترین منابع کمک‌آموزشی فارسی هشتم

یادگیری درست و اصولی زبان فارسی به عنوان زبان رسمش کشورمان اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل درس فارسی از همان پایه‌ی اول ابتدایی تا سال دوازدهم دوره‌ی متوسطه در بین دروسی که در مدارس آموزش داده می‌شوند، قرار داده شده است. البته هدف آموزشی این درس در مقاطع مختلف طبیعتاً متفاوت است. به عنوان […]
lightbox