بایگانی برچسب‌ها: فروشنده

فروشنده و حراجی آقای فرهادی

بیشتر اوقات وقتی حرف از اقتباس می‌شود فیلم‌ها یا آثار هنری‌ای را به یاد می‌آوریم که عینا از روی اثری (در حوزه‌ای دیگر) ساخته شده‌اند اما وقتی دنبال معنای اقتباس ادبی در کلمه‌ی «بازآفرینی» بگردیم درمی‌یابیم که اقتباس در اصل، وقتی اتفاق می‌افتد که هنرمند ثانویه با الهام گرفتن از اثر اولیه، دست به آفرینشی […]
lightbox