بایگانی برچسب‌ها: فریدون مشیری

مشیری، فریدونِ فرخِ شعر

مرحوم فریدون مشیری ، شاعر معاصر ایرانی در سال 1305 هجری خورشیدی به دنیا آمد. نوجوانی او با حمله‌ی متفقین به ایران همراه بود و در این آشفتگی، از مدرسه‌ی دارالفنون به آموزشگاه فنی وزارت پست و تلگراف رفت. خودش از این اقدام که تقریبا نیمی از زندگی‌اش را تشکیل داد چندان راضی نبود و […]
lightbox