بایگانی برچسب‌ها: فمنیسم

آشنایی با مکتب فمینیسم

طبیعتا کسی که با «فمینیسم» آشنایی نداشته باشد، آن را یک مکتب ضد مرد می‌داند! ولی فمینیسم، اعتقاد به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جنسیت‌ زن و مرد با یکدیگر است. گرچه منشأ اصلی فمینیسم عمدتا از غرب است، اما امروزه در سراسر جهان شناخته شده است. و توسط نهادهای مختلفی نشان داده می شود. […]

دیگری در اندرونی، بررسی دردناک هویت زنان در جوامع

خانم‌ها به خوبی متوجه می‌شوند که «آدمی زن زاده نمی‌شود، بلکه زن می‌شود» چه معنایی دارد. مرضیه بهرامی برومند، با استفاده از نظریات مختلف، از جمله فوکو، سیمون دوبوآر و سایر نظریه پردازهای فمنیستی، پسااستعمارگرا و …، مفهوم شکل‌گیری هویت یک زن را به تصویر می‌کشد. او در کتاب «دیگری در اندرونی» به خوبی نقش […]
lightbox